top of page
IMG_2590.jpg
Schermafbeelding 2021-02-23 om 14.22.14.
4X5A6481.jpg
4X5A3136.jpg

Het inschrijfgeld bedraagt

€50,= (per nieuwe productie). De vaste bijdrage/contributie bedraagt € 45,= per maand (10x) en dient aan het begin van iedere maand voldaan te worden middels overmaking

per bank.

REGLEMENT

IMG_0107a.jpg
4X5A8942.jpg

De vaste bijdrage per productie bedraagt € 500,= en dient voldaan te worden middels overmaking per bank: NL92 RABO 0166 2124 58 o.v.v. voor- en achternaam. Het is mogelijk om per productie in termijnen te betalen doch in ieder geval in totaal € 500,= ongeacht het moment van aanvang van het lidmaatschap. In de bijdrage is inbegrepen dat leden geen extra kosten betalen voor 2 werkweekenden (behoudens consumpties), foto's van de voorstelling, dvd-opname en geluidsbanden van de live-registratie van de voorstelling.

• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, waarbij de contributieverplichting doorloopt tot het eind van de productie. Dus bij tussentijdse opzegging is toch het gehele jaarbedrag verschuldigd.

• Bij uitvoeringen dragen we kleding die door de musicalgroep wordt verstrekt (wijzigingen voorbehouden).

• De repetities vangen aan om 19.00 uur en duren in principe tot ca. 22.00 uur. We repeteren op vrijdagavond in de Ouwe Toren in Waalwijk. Toetreding is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar en geschiedt alleen na auditie (zang, spel en dans). Het bestuur kan, in overleg met het creatief team, besluiten om per individueel geval van de leeftijdsnorm af te wijken.

• Bij verhuizing of anderszins graag nieuwe adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven svp.

• De leiding staat altijd open voor aan- en/of opmerkingen c.q. suggesties in het belang van de musicalgroep (dit liefst per e-mail of buiten de repetitietijd).

• Met betrekking tot de repetities zijn de regels voor de leden:
Het is belangrijk dat je er elke repetitie bent. Een musical is een groepsgebeuren, waarbij iedereen nodig is. Als er leden niet zijn, stagneert daardoor ook het repeteren voor alle anderen. Vlak voor de uitvoeringen worden er nog extra repetities en enkele doorloop-repetities ingepland, waarbij je natuurlijk ook aanwezig moet zijn. Hiervan krijg je van ons tijdig de data door. Het lidmaatschap is vrijwillig echter niet vrijblijvend! Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen. 2x per productieperiode wordt er een werkweekend gehouden. De leden dienen dit gehele weekend aanwezig te zijn.

• Als je toch een keertje verstek moet laten gaan, dan graag TIJDIG afmelden bij Toine (telefonisch of via mail).

• Als je een aantal keer zonder afmelding of zonder geldige reden wegblijft, neemt het bestuur hierover contact met je op.

• Als je een rol krijgt, zorg je er natuurlijk voor dat je deze op tijd kent. 

• Bij de repetities (zang, spel en dans) raden we je makkelijk zittende kleding en schoenen aan, waarin jij je goed kunt bewegen. Bij afwezigheid op een dansrepetitie is het aan jou om de gemiste stof zelfstandig eigen te maken via onze opgenomen dansfilmpjes.

Wij wensen je veel plezier toe bij onze musicalgroep!


Het bestuur en het creatieve team van

Djemm!

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page